Hva det koster å være disippel 29. mars · Lekse 13