Kristus og Hans Lov 2. Kvartal

Lov og kjærlighet Forord

«Helt siden den store konflikten i himmelen tok til, har Satan hatt til hensikt å tilintetgjøre Guds lov.» – Alfa og Omega, bind 8, side 89 [].

Hvorfor? Fordi loven er grunnlaget for Guds styre og et uttrykk for universets moralske integritet. Å tilintetgjøre den ville være å kullkaste skaperverkets moralske orden.

Bare tenk: Hadde det ikke vært noen gud, og heller ikke noe liv, ville universet ha vært amoralsk. Ikke umoralsk, som når noen har dårlig moral, men amoralsk, som når man ingen moral har, fordi ingenting i verden ville ha moralske kvaliteter.

Men Gud finnes, og det gjør også mennesket, og vi er skapt som moralske vesener med evne til å gi og motta kjærlighet. Men for at denne kjærligheten skal kunne eksistere, må frihet, moralsk frihet, også eksistere, for kjærligheten er et moralsk begrep som ikke kan oppstå i et amoralsk univers (sammensatt av bare steiner og det kalde rom).

Men moral innebærer muligheten til å velge rett og galt, godt og ondt, og universet kan bare være moralsk hvis man har en lov som sier hva som er rett og galt, så man kan gjøre godt eller ondt, rett eller galt.

Og en slik lov finnes naturligvis.

«Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke visst av synden. Jeg ville ikke visst hva begjær var, dersom ikke loven sa: Du skal ikke begjære» ().

Er det synd å ha rødt hår? Hvorfor ikke? Fordi Guds lov ikke forbyr rødt hår. Hadde den gjort det, slik den forbyr begjær, ville det ha vært synd å ha rødt hår. Men det kan ikke være synd hvis Guds lov ikke sier det.

Moral uten lov er like umulig som tanker uten hjerne. Universet er moralsk fordi Gud skapte frie vesener med ansvar overfor hans lov. Hadde det ikke vært noen lov mot begjær, ville ikke griskhet ha vært synd, hvis det ikke var noen lov mot rødt hår, ville det ikke være synd å ha rødt hår – uansett hvor mange griske rødhårede det var i universet.

Gud skapte mennesket med evnen til å elske. Men ingen kjærlighet uten frihet, moralsk frihet. Og moralsk frihet finnes ikke uten lov, moralsk lov. Kjærlighet bygger på frihet, og frihet bygger på loven. Derfor er Guds lov kjernen i hans styre. Og derfor skrev Ellen White det hun gjorde om Satans ønske om «å tilintetgjøre Guds lov.» Angrepet på loven er ikke bare et angrep på Kristi karakter, men på skaperverkets moralske orden.

Derfor er temaet for kvartalet Kristus og hans lov. Vi skal studere loven, spesielt spørsmålet om hvorfor så mange misforstår forholdet mellom lov og nåde og benekter de ti buds fortsatte gyldighet. Dermed er de uten å vite det med og prøver å «tilintetgjøre» Guds lov.

Bibelens tale er klar: «Å elske Gud er å holde hans bud» (). Koblingen mellom Guds kjærlighet og lydighet mot hans bud er sterkere enn mange tror. Vi kan elske Gud fordi vi lever i et univers hvor kjærligheten kan eksistere, og den kan eksistere fordi universet er moralsk. Denne moralen bygger på Guds morallov – som vi skal studere.

Keith Augustus Burton er professor i religion ved Oakwood University hvor han også er koordinator for Center for Adventist-Muslim Relations. Hans doktoravhandling fra Northwestern University fokuserte på lovens rolle i Paulus brev til Romerne.

Bilde av leksehefteStudieforfatter Keith Burton
Originaltittel Christ and His Law
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim