Kristus og loven i Bergprekenen 26. april · Lekse 4