Jesu Lære 3. Kvartal

Læreren fra Gud Forord

De fleste av oss husker sikkert en lærer som har betydd mye for oss. Noen lærere overskrider sin egen tid og fortsette å påvirke kommende generasjoner. Jesus var selvfølgelig den største av dem alle.

Hans samtidige anerkjente ham som lærer, for han hadde de vanlige kjennetegnene på en rabbiner i det første århundret. Ifølge vanlig praksis satt han mens han underviste. Han siterte ofte Skriftene og kommenterte dem. Dessuten hadde Jesus disipler som lyttet til det han sa og fulgte og tjente ham. Dette var de viktigste kjennetegnene på lærere i Israel den gangen.

Men det var også forskjeller mellom Jesus og de andre lærerne. Mens de konsentrerte seg mest om de intellektuelle sidene ved en sak, tok Jesus for seg hele mennesket og ba tilhørerne velge Gud. Og alle var «slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde» (). Kristus vant troverdighet ved at han praktiserte det han lærte. Men fremfor alt var hans egen person kilden til hans autoritet. Han lærte sannheten fordi han er Sannheten. Som Gud i legemlig skikkelse sa han: «Så sier Herren,» men la så til «men jeg sier dere».

Dette kvartalet skal vi se på noe av det Jesus lærte. Frelseren hadde mye å si om vårt liv.

Han talte til ulike målgrupper og tilpasset metoden etter det enkelte individ. Noen ganger holdt han en preken, andre ganger samtalte han med enkeltpersoner eller grupper. Iblant snakket han åpent ut, andre ganger måtte han skjule betydningen av det han sa. Men han fortalte alltid sannheten om Gud og frelsen.

Vi kan organisere og utdype Jesu lære på mange måter. Vi kan studere lignelsene eller analysere hans prekener. Eller man kan ta for seg hans samtaler med enkeltpersoner eller grupper og hans diskusjoner med sine motstandere. Og det er interessant å se på det han gjorde, hans holdninger og hans mirakler, som også inneholdt viktige lærdommer. Alt dette er fruktbart, men for å få et helhetlig bilde av Jesu lære, skal leksene dette kvartalet kombinere flere tilnærminger. Vi vil ta for oss hans undervisning mer systematisk, finne ut hvordan han tok opp bestemte emner ved forskjellige anledninger. Dette vil gi oss en god forståelse av de fleste av hans læresetninger.

Når vi åpner Skriften og leser Jesu ord dette kvartalet, så la oss tenke oss at vi er blant hans tilhørere på fjellet, ved sjøen, eller i synagogen. La oss be om åndelig dømmekraft til å forstå hans budskap og hans ufattelige kjærlighet slik vi ser den ber oss om å følge ham, så la oss fornye vårt forsett om å vandre sammen med ham i tro og lydighet. Jo mer vi sitter ved hans føtter, desto mer vil vi si som de to disiplene på vei til Emmaus: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss … og åpnet skriftene for oss?» ().

Carlos A. Steger har vært pastor, lærer, redaktør og administrator. For tiden er han dekan ved School of Theology ved River Plate Adventist University. Han og hans kone Ethel har tre barn og tre barnebarn.

Bilde av leksehefteOriginaltittel The Teachings of Jesus
Studieforfatter Carlos Steger
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim