Jakobs brev 4. Kvartal

Et «halmbrev»? Forord

Jakobs brev har vært en av de mest misforståtte bøkene i Bibelen. I Leipzig-debatten i 1519 brukte Johann Eck det til å utfordre Martin Luthers syn på rettferdiggjørelse ved tro alene og insisterte på at gjerninger var en del av regnestykket.

Luther benektet at brevet var inspirert, hovedsakelig ut fra påstanden om at det lærte rettferdiggjørelse ved gjerninger. I innledningen til sin tyske oversettelse av Det nye testamente av 1522 skrev Luther at han foretrakk bøker som Johannes, 1 Johannes, Romerne, Galaterne, Efeserne, og 1 Peter, som åpenbarer Kristus og lærer «alt som er nødvendig og velsignet […] å vite.»

Forordet til Jakobs brev var enda krassere. Luther sa at det «egentlig var et halmbrev», siden det «ikke var noe av evangeliet i det.» Selv om Luther ikke fjernet det fra Skriften, skilte han Jakobs brev fra det han mente var kjernen i kanon.

Luthers vektlegging av Paulus-brevene, spesielt Romerbrevet og Galaterbrevet, og hans forkastelse av Jakob til annet enn andakt, har påvirket mye senere kristen tankegang.

Hvem var egentlig Jakob? Undergravde han Paulus’ tanke om rettferdiggjørelse ved tro ved å si at rettferdiggjørelsen egentlig skyldes gjerninger? Eller hadde han bare en litt annen vinkling på emnet, ikke ulikt det vi finner hos Jesus i evangeliene? Dette siste er tilfelle.

Ikke alle reformatorene delte Luthers oppfatning. Ingen ringere enn Melanchthon, Luthers nærmeste medarbeider, mente at det ikke var noen konflikt mellom Paulus og Jakob.

Jakob hadde førstehånds kjennskap til Jesus. Det kan tenkes at hans brev er det aller eldste og gjenspeiler Jesu lære best slik vi finner den i evangeliene. Som i Jesu lignelser er mange bilder hentet fra landbruk og finans. Andre viktige temaer er visdom, bønn og fremfor alt tro.

Jakobs brev er unikt og åpner et vindu inn til noen av kampene i de første menighetene. Misunnelse, sjalusi, og verdslighet hadde sneket seg inn, og sosiale og kulturelle påtrykk skapte splid mellom rike og fattige kristne. Vi ser også den store konflikten når Jakob angriper falsk visdom og tro.

Jakobs brev utstråler tillit til Jesu gjenkomst, det har også viktige tanker om loven, dommen og Jesu gjenkomst. Elia fremstår som et forbilde for oss. Dette er spesielt relevant for syvendedags-adventister, som har fått oppgaven å berede veien for Kristi gjenkomst.

Så vår reise i dette kvartalet spenner på et vis over hele den kristne æra, for den omfatter sider ved den første forkynnelse og gir innsikt for oss i den siste tid.

Clinton Wahlen arbeider på Biblical Research Institute ved Generalkonferansen hovedkvarter. Han er ekspert på NT og forholdet til oldtidens jødedom. Han er amerikaner og har bodd og arbeidet i Russland, New Zealand, Storbritannia og Filippinene. Han og hans kone, Gina, som arbeider ved Adventist Mission, har barna Daniel og Heather.

Bilde av leksehefteOriginaltittel The Book of James
Studieforfatter Clinton Wahlen
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim