Ordspråkene 1. Kvartal

Ord til de vise Forord

Mens mange av Bibelens bøker er fulle av åndelige sannheter, er Salomos ordspråk tettpakket med jordnære råd til hverdagen.

De er korte, poetiske, allmenngyldige, ofte ispedd ramsalt humor, gjerne mer slående effektive enn veltalende prekener og gode resonnementer.

For eksempel: «Gå til mauren, du late, se hva den gjør, og bli vis!» (). Eller:

«Bedre å bo i ørkenlandet enn med en sint og trettekjær kvinne» (). Eller: «Er din fiende sulten, så gi ham mat, er han tørst, så gi ham vann å drikke. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren skal lønne deg» (). Hvem kan vel glemme slike bilder?

Salomos ordspråk vitner om generasjoner av opphopet visdom. Dens forfattere omtales som kong Salomo (; ), uspesifiserte «vise» fra det nære Østen (; ), og som Agur, som ikke var israelitt (). Boken nevner også kong Hiskias bidrag (). I noen tilfeller avspeiler den også tekster fra det nære Østen, særlig egyptiske.

Likevel er Salomos ordspråk Guds ord, for forfatterne var inspirert da de samlet stoffet. Gud er sjelden nevnt i tekstene, men han er likevel til stede, enten vi er på torget eller vi snakker, spiser, drikker, jobber, kjøper, selger, hygger oss eller elsker, så er Herren der. Ordspråkenes Gud er ikke bare de religiøses Gud. Her møter vi gudsfrykten i hverdagsklær.

Salomos ordspråk viser også hva det vil si å frykte Gud i hverdagen (; ), for den måten vi lever på, taler høyere enn våre prekener, bønner eller ofringer (; ).

I Ordspråkene kommer «visdommen» til syne når du erkjenner Herren «hvor du enn ferdes» (), for visdom er å leve i tro og lydighet. Det handler om å være menneske i Skaperens nærvær.

Salomos ordspråk lærer oss å være kloke, men dette er praktisk klokskap. Boken besvarer spørsmål som: Hva og hvordan skal jeg undervise mine barn? Hvordan kan jeg være lykkelig og ha fremgang? Hvorfor har jeg pengeproblemer? Hvordan kan jeg bli forfremmet på jobben? Hvordan kan jeg motstå seksuelle fristelser? Hvordan skal jeg håndtere mitt sinne eller min tunge?

Visdom er ikke nødvendigvis intellektuell makt. Tvert imot, de som vet hvor dyktige de er, er mest utsatt for å dumme seg ut, for selv de smarteste vet uendelig lite. Man kan tro man er klok og ikke trenger mer kunnskap. Men skal man bli vis, må man være ydmyk og føle sitt behov, og så be om visdom.

Ordspråkene tar opp mange emner. Plasshensyn gjør at vi må foreta et utvalg. Vi kan ikke dekke alt, men alt vi har valgt, er et studium verd.

Jacques B. Doukhan er professor i hebraisk og gammeltestamentlig eksegese og leder for Institute of Jewish-Christian Studies ved Seventh-day Adventist Theological Seminary, Andrews University. Doukhan er fransk statsborger (født i Algerie) og har en doktorgrad i hebraisk fra University of Strasbourg og en annen doktorgrad i teologi fra Andrews University.

Bilde av leksehefteOriginaltittel Proverbs
Studieforfatter Jaques B. Doukhan
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim