De rettferdiges velsignelser 31. January · Lekse 5