Bibelens misjonærer 3. Kvartal

Misjonsbefalingen Forord

«Da trådte Jesus frem og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» ().

Kan det sies klarere? Her fikk de sitt kall og oppdrag av den oppstandne Jesus, den Jesus de tilba (vers 17): å gjøre folk til disipler i alle verdens land. Punktum.

Det er heller ikke vanskelig å se sammenhengen mellom det som ble talt til de elleve i Galilea og ordene til Johannes på Patmos mange år senere: «Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!» (, se også vers 8–12).

Man kan si at de tre englebudskapene i er misjonsbefalingen for den siste tid av jordens historie.

Det skal være sikkert: Gud har gitt sitt folk i oppdrag å forkynne evangeliet for hele verden. Det er vårt kall. Oppdraget går ut på å fortelle sannheten om Jesus og det han har gjort for oss (), det han gjør for oss nå () og det han vil gjøre for oss i fremtiden ().

Ordet misjon betyr «å sende eller bli sendt for å utføre en tjeneste.» Det vil si at man drar ut og gjør noe. I misjonsbefalingens tilfelle er det å spre evangeliet til verden.

Dette kvartalet skal vi se på misjon som Guds middel for å formidle evangeliet til mennesker som ikke kjenner det. Misjon er en viktig del av Guds verk for å frelse menneskene. Derfor skal vi se hvordan Gud har oppfylt sin evige hensikt gjennom bibelske personer som var misjonærer til de fortapte.

Og kristen misjon er Guds misjon, ikke vår. Den oppsto i Guds hjerte. Den bygger på Guds kjærlighet. Og Guds vilje er drivkraften.

Studiene dette kvartalet skal hjelpe oss å forstå Guds iver for misjonsarbeid. De bygger på følgende forståelse av frelseshistorien:

  1. Gud skapte menn og kvinner og gav dem en fri vilje.
  2. Det første menneskeparet misbrukte sin frie vilje og var ulydige mot Gud. Derfor måtte de forlate paradiset.
  3. Gud kunne ikke føre dem tilbake med makt.
  4. Gud sendte sin Sønn for å dø i deres sted og forsone dem med seg selv.
  5. Guds misjon består i å kunngjøre frelsen for alle mennesker så de kan bli frelst.

Misjon er å la hele verden få høre om Jesus og det han har gjort for oss og hva han lover å gjøre for oss nå og i all evighet. Kort sagt: Vi som kjenner disse løftene, er kalt til å fortelle andre om dem.

Børge Schantz, PhD (Fuller), var professor ved Loma Linda University. Han og hans kone Iris var misjonærer i Afrika og Midt-Østen i 14 år. Børge døde dessverre for kort tid siden. Medforfatter Steven Wayne Thompson har vært rektor ved Newbold College i England (1984– 1990) og dekanus ved det teologiske fakultetet og foreleser ved Avondale College, Australia (1991–2008).

Bilde av leksehefteOriginaltittel Biblical Missionaries
Studieforfatter Børge Schantz
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim