Paulus: Misjon og budskap 19. september · Lekse 12