Jesus: Den største misjonæren 15. august · Lekse 7