Opprør og Frelse 1. Kvartal

Opprør og frelse Forord

Vi vet ikke hvorfor, men synden oppsto i Guds fullkomne skaperverk. Og denne synden ble utgangspunktet for det vi kaller den store konflikt. Men én ting vet vi utmerket godt: Vi mennesker står midt i denne konflikten. Det er en kamp ingen unnslipper.

Men det skulle ikke ha vært slik, ikke fra først av. Skaperverket var «svært godt» og «velsignet» av Gud. Herren opprettholdt dette fullkomne skaperverket, men han ga Adam og Eva ansvaret for å ta vare på det han hadde laget til dem. Den store konflikten kom til jorden da Satan lurte Adam og Eva til å oppgi sin troskap mot Gud. Hadde de vært trofaste mot det Gud hadde fortalt dem og fulgt hans bud, ville verden aldri ha blitt slik vi kjenner den, med elendighet, prøvelser og lidelser.

«Til alle tider har Satan arbeidet intenst for å fremstille Guds natur i et falskt lys og gi menneskene en feilaktig oppfatning av Skaperen, slik at de ville frykte og hate ham i stedet for å elske ham. Hele tiden har han arbeidet på å tilsidesette Guds lov og få folk til å tro at de er løst fra dens krav. Alltid har han forfulgt dem som våget å motsette seg hans bedrag. Om dette kan man lese i patriarkenes, profetenes, apostlenes, martyrenes og reformatorenes historie.» – Alfa og Omega, bind 8, side 180 [].

Gud hadde forutsett alt dette «før verdens grunnvoll ble lagt» () og iverksatte sin redningsplan som svar på denne tragedien. Det er dette vi kaller frelsesplanen. Frelsen er antydet i beretningen om Guds møte med Abram i 1 Mos 15, da han gikk mellom dyrestykkene. Denne seremonien var en forsikring til Abram og til oss alle om at Gud er opptatt av å skaffe en løsning på syndens problem.

Ja, Gud har lovet å bære ansvaret for menneskets opprør og alt det onde vi har gjort. Det var bare slik han kunne gjenopprette forholdet til menneskeslekten, forholdet mennesker imellom og menneskets forhold til resten av skaperverket.

Det er i denne overordnede sammenheng at vi får se Satans umettelige trang til å ramponere skaperverket og utslette Guds folk. Hans strategier avsløres i Bibelen, der godt og ondt utspiller seg mellom søsken, i familier og i beleirede land. Vi ser det når undertrykkelse, sult, slaveri og eksil rammer, i mislykte forsøk på gjenoppbygging etter katastrofer, i lojalitetskonflikter og fristelsen til avgudsdyrkelse.

Gjennom hele Skriften bekjemper Gud Satans renker. Jesu kom som Immanuel, «Gud med oss», og gjenvant det som var røvet fra Adam og Eva. Jesus lyktes der Adam mislyktes. I sitt virke viste han sin makt over skaperverket og de onde kreftene. Like før han dro tilbake til himmelen, ga han disiplene et nytt oppdrag, og på pinsedagen satte han dem til å utvide grensene for hans rike.

Jesus vant den avgjørende seieren på korset. Utfordringen har alltid vært hvem vi skal være lojale mot, den som har vunnet, eller den som har tapt. Valget burde være enkelt nok, men striden raser fortsatt, og bedrageren kjemper fremdeles om vårt hjerte og sinn. Derfor håper og ber vi om at leksene dette kvartalet skal avdekke noen av disse bedragene og hjelpe oss til ikke bare å velge Kristus, men å bli hos ham. For «den som holder ut til enden, skal bli frelst» ().

David Tasker er field secretary i South Pacific Division. Han har PhD i GT og har vært pastor i New Zealand, leder for arbeidet i Salomonøyene og foreleser i bibelske studier ved Pacific Adventist University (Papua Ny-Guinea) og Adventist International Institute for Advanced Studies (Filippinene). Han og hans kone Carol har to gifte sønner (Nathan og Stephen) og tre barnebarn.

Bilde av leksehefteOriginaltittel Rebellion and Redemption
Studieforfatter David Tasker
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim