Kirkens plass i samfunnet 3. Kvartal

Hele evangeliet Forord

En pastor holdt frem Bibelen sin for menigheten. Den var fillete, full av hull. I studietiden hadde han og noen klassekamerater gått gjennom sine bibler og understreket alle tekster som handlet om rettferd, fattigdom, rikdom og undertrykkelse. Så tok de en saks og klippet ut alle versene om disse emnene. Da var Bibelen helt ødelagt. Disse emnene står så sentralt i Bibelen at mye manglet da de ble fjernet. Den fillete Bibelen viser hva Gud er opptatt av.

Hva kan syvendedags-adventister lære av denne historien? En god del. Forskning viser at ca. 30 prosent av adventistene er opptatt av å møte behovene i samfunnet utenfor kirken. Hva med de andre 70 prosent? Jesus har kalt hele sin endetidsmenighet til å forkynne og leve hele det «evige evangelium» (Åp 14,6).

Hva er hele evangeliet? Jesu misjon og tjeneste (slik Luk 4,16–21 skildrer hele evangeliet) er mer enn å forkynne sannheten om frelse ved tro, enda så grunnleggende dette er for alt vi gjør. Jesus viser oss at det å forkynne evangeliet også innebærer konkrete uttrykk for kjærlighet og medfølelse med de fattige, sultne, syke, sønderknuste, undertrykte, utstøtte og fengslede. Det handler om bibelsk rettferd og å gjenreise det djevelen har gjort, i alle fall i den grad vi kan, mens vi ser frem til Jesu endelige seier over det onde.

Dette kvartalet vil vi utforske denne holistiske versjonen av det «evige evangelium» og undersøke hvordan kirkens arbeid virker inn på samfunnet med dette evangeliet. Vi definerer «kirke» som et fellesskap av mennesker som ikke er til for sin egen skyld. Kirken er kalt ut for å leve og å forkynne det evige evangelium slik det ble åpenbart i Kristi virke. Dette innebærer ikke bare forkynnelse av evangeliet, men å leve det ved å hjelpe mennesker i lokalsamfunnet.

Hvordan organiserer den lokale menigheten sitt hjelpearbeid? Alle kirkens avdelinger (som for eksempel dreier seg om helse, familie, ungdom, sabbatsskole, diakoni osv.) skal arbeide for samfunnets beste og for menighetens egne. Adventist Community Services (ACS) arbeider fra kirken for å vise hva evangeliet er og berede veien for Guds Ord. I noen deler av verden heter ACS Dorkas, Adventist Men osv. Adventist Development and Relief Agency (ADRA) er Syvendedags Adventistkirkens humanitære gren. Dette er en NGO (frivillig organisasjon (eller NGO). Selv om den ikke driver sitt arbeid ut fra den lokale kirken, er den viktig for å nå dem som trenger hjelp.

Hvordan uttrykker du din takknemlighet for det Gud har gjort for deg i Kristus? Ett menighetsmedlem sa det slik:

På gaten så jeg en liten jente som frøs så hun skalv, uten særlig håp om et ordentlig måltid.

Jeg ble sint og sa til Gud:

«Hvorfor lar du sånt skje? Hvorfor gjør du ikke noe med det?»

Det gikk en stund uten at Gud sa noe. Men den natten svarte han ganske plutselig:

«Visst har jeg gjort noe med det. Jeg skapte deg.» – Dwight Nelson: Pursuing the Passion of Jesus (2005), side 78.

Da de skrev dette bibelstudiet var Gaspar Colón leder for Department of Religion ved Washington Adventist University i Takoma Park, Maryland, USA. May-Ellen Colón er nestleder ved General Conference Sabbat School and Personal Ministries Department og leder for Adventist Community Services International. De var misjonærer i Afrika og det tidligere Sovjetunionen i ni år og har to voksne barn og to barnebarn.

Bilde av leksehefteOriginaltittel The Role of the Church in the Community
Studieforfatter Gaspar F. Colón og May-Ellen M. Colón
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim