Rettferd og barmhjertighet i GT (1. del) 16. juli · Lekse 3