Rettferd og barmhjertighet i GT (2. del) 23. juli · Lekse 4