Rettferd og barmhjertighet i GT (2. del) 23. July · Lekse 4