Jobs Bok 4. Kvartal

Det evige spørsmål Forord

De kristne har logiske og rasjonelle grunner til å tro på Gud. Evolusjonslærens tanker om «naturlig utvalg» og «tilfeldig mutasjon» kan forklare livets kompleksitet, forunderlighet og skjønnhet, men mange tviler på den, og med god grunn. Til tross for de siste «vitenskapelige» uttalelsene om at universet oppsto av «ingenting», synes de fleste at ideen om en evig eksisterende Gud er en mer logisk forklaring på skapelsen enn «ingenting».

Men selv om vi har logikken og fornuften på vår side, strever vi med det ondes problem. Og derfor dette evige spørsmålet: Hvis Gud er til og er både god, kjærlig og mektig, hvorfor er det da så mye lidelse i verden?

Derfor studerer vi Jobs bok dette kvartalet. Det er interessant at Jobs bok, som tar opp dette evige spørsmålet, også var en av Bibelens første bøker. Alt tidlig i historien ga Gud oss noen svar på de vanskeligste av alle spørsmål.

Noen svar, ikke alle. Det er vel ingen bok i Bibelen som har svar på alt, heller ikke Bibelen som helhet. Likevel drar Job forhenget litt tilbake og viser leseren at det finnes en verden hinsides det som våre sanser og vitenskapelige instrumenter kan avdekke. Boken ble til i en verden som nok står oss fjernt i én forstand, men som likevel er utrolig nær oss. Jobs bok understreker det samme som mange andre tekster i resten av Bibelen: det naturlige og det overnaturlige henger nøye sammen. Job er en dramatisk illustrasjon av det som Paulus skrev mye senere: «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» ().

Jobs bok handler mest om én mann, men den er også historien om oss alle: Alle opplever det vi føler er meningsløs lidelse. Ja, historien om de fire som kommer og besøker ham, gjenspeiler også vår situasjon, for hvem har vel ikke forsøkt å forholde seg til andres lidelser?

Men vi overser et viktig poeng hvis vi bare ser den som lidende menneskers forsøk på å forstå menneskelig lidelser. Beretningen har et større perspektiv: den store konfl ikten mellom Kristus og Satan. Her fremstilles den høyst konkret. Dette gjøres fordi det er den mest bokstavelige av alle kamper, en kamp som begynte i himmelen og utspiller seg i ethvert menneske.

Leksene dette kvartalet tar for seg historien om Job, både på nært hold, slik dramaet i fortellingen utspiller seg, og på avstand. For vi kjenner både avslutningen og den større sammenhengen det hele utspiller seg i. Siden vi ikke bare kjenner Jobs bok, men hele Bibelen, blir det viktig å samle trådene. Vi prøver å forstå mest mulig, ikke bare hvorfor vi lever i en ond verden, men også hvordan vi skal leve i en slik verden.

Vi blir naturligvis ikke ferdig med lidelsens evige spørsmål når vi har studert Jobs bok og har sett den i lys av resten av Bibelen. Men vi vet at vi har det evige svar: Jesus Kristus, for i «ham har vi friheten, kjøpt med hans blod» () – han som er veien til alle svarene.

Clifford Goldstein er redaktør av Bibelstudiene. Han har arbeidet ved Generalkonferansen siden 1984.

Bilde av leksehefteOriginaltittel The Book of Job
Studieforfatter Clifford Goldstein
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim