Den hellige ånd og Åndelighet 1. Kvartal

Den hellige ånd og åndelighet Forord

Mange av oss har hørt ordene: «Og jeg døper deg i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.» Og hvis vi er døpt, hørte vi dem sikkert før pastoren senket oss ned i vannet (se ).

Døpt i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Ja, Ånden er nevnt sammen med Faderen og Sønnen.

Ikke så rart. I Syvendedags Adventistkirkens femte trospunkt, om «Gud Den hellige ånd», står det: «Gud, den evige Ånd, var aktiv sammen med Faderen og Sønnen i skapelsen, inkarnasjonen og gjenløsningen. Han er like mye en person som Faderen og Sønnen. Han inspirerte de mennesker som skrev Den hellige skrift. Han fylte Kristi liv med kraft. Han kaller og overbeviser mennesker. De som reagerer positivt, fornyer og forvandler han til Guds bilde. Han er sendt av Faderen og Sønnen for alltid å være hos Guds barn. Han gir menigheten de åndelige gaver, utruster den med kraft til å vitne for Kristus og leder den til hele sannheten slik den finnes i Skriften.»

Når vi leser i Bibelen, særlig Det gamle testamentet, ser vi Gud Faders direkte aktivitet og verk. Hans handlinger er overalt. I Det nye testamentet, spesielt i evangeliene, leser vi om og om igjen det som Jesus, Sønnen, gjorde. Jesus, hans liv, død og tjeneste i himmelen, dominerer i Det nye testamentet.

I motsetning til både Faderens og Sønnens handlinger er ikke Den hellige ånds verk så fremtredende i noen av testamentene.

Men det er en grunn til denne kontrasten: Den hellige ånd ønsker ikke å være oppmerksomhetens midtpunkt. Han holder seg helst i kulissene. Faderen og Sønnen er mer direkte åpenbart i Bibelen. Det er slik fordi Den hellige ånd har som oppgave å peke på Jesus og det Jesus har gjort for oss, ikke for å peke på seg selv.

Når vi studerer Den hellige ånds gjerning, skal vi se hvor viktig han er for vår kristne erfaring. Den hellige ånd er selv Gud og kjenner Gud slik ingen mennesker kan. Derfor kan han gi oss en troverdig og pålitelig åpenbaring om Gud. Først inspirerte Den hellige ånd Bibelens forfattere, og i dag veileder han oss i studiet av det som han hadde inspirert disse forfatterne til å skrive. I Jesus Kristus garanterer Den hellige ånd for vår frelse (), og han gir bevis på Guds verk i oss (). Den hellige ånd renser oss fra synd og helliggjør oss. «Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd» (). Ånden arbeider i oss og skaper livslang vekst i hellighet. Han lar Åndens frukt vise seg i oss – «kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» ().

«Ånden skulle gis som en gjenfødende kraft, og uten den ville Kristi offer ha vært forgjeves. Det ondes makt hadde tiltatt i århundrer, og menneskenes underkastelse under det sataniske fangenskap var forbausende. Synden kunne bare bli motstått og overvunnet ved den mektige hjelp fra den tredje person i guddommen som ikke ville komme i begrenset styrke, men i en fylde av guddommelig kraft. Ånden setter ut i kraft det som verdens gjenløser har utrettet.» – Alfa og Omega, bind 5, side 223 [] (forfatterens kursiv).

Siden han har en så avgjørende rolle i de troendes liv, skal studiet dette kvartalet gi oss en bedre forståelse av den store gaven som Den hellige ånd er.

Da dette ble skrevet, var Frank M. Hasel (Ph.D.) dekan ved teologiavdelingen på Bogenhofen Seminary i Østerrike, der han også var leder for Ellen G. White Study Center. I 2009 mistet han sin kone i kreft. Siden da har han lært å stole på Guds godhet på ny hver dag og opplever Den hellige ånds trøst, fred og forvandlende kraft i sitt liv.

Bilde av leksehefteOriginaltittel The Holy Spirit and Spirituality
Studieforfatter Frank M. Hasel
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim