«Mat sauene mine» – 1. og 2. Peter 2. Kvartal

Å mate sauene Forord

Dette kvartalet leser vi 1. og 2. Peters brev. De er skrevet av en som var sammen med Jesus i de fleste av de viktige øyeblikkene i hans virke. Peter var også en viktig leder blant de første kristne. Så hans brev burde være verdt å lese. Men det som gjør brevene ekstra interessante, er at de ble skrevet til menigheter som opplever vanskelige tider: Forfølgelse utenfra og trusselen fra falske lærere innenfra.

Peter advarer om at de falske lærerne blant annet vil så tvil om Jesu gjenkomst. De skal si: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av» (). Hører vi ikke dette i dag?

Foruten advarselen om falske lærere kommer Peter flere ganger tilbake til de lidelsene som menighetene opplevde. Deres lidelser er et speilbilde av Jesu lidelser, han som bar våre synder på sitt legeme da han døde på korset (). Hans død førte til frihet fra den evige død, som skyldes synd, og et nytt liv her og nå for dem som tror på ham ().

Peter sier at Jesus ikke bare døde for våre synder, men at han kommer tilbake for å starte Guds dom (). Han sier at den kommende dom burde få følger for kristenlivet. Når Jesus kommer, vil han utslette all synd og rense jorden med ild (). Da skal de kristne arve det som Gud har til dem i himmelen ().

Peter har praktiske betraktninger om kristen livsførsel. Først og fremst skal de kristne elske hverandre (). Han oppsummerer det slik: «Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet.» ().

Peters brev forkynner evangeliet. Og hvem kjente vel Herrens frelsende nåde bedre enn Peter? Han hadde fornektet Herren og sagt: «Jeg kjenner ikke denne mannen» (). Men det var også ham Jesus sa dette til senere: «Fø sauene mine!» (). Disse to brevene viser at Peter gjorde nettopp det: ga mat til Herrens sauer.

Og da forkynte han selvsagt den store sannheten om frelse ved troen på Kristus. Det var dette Paulus også la så stor vekt på: sannheten om Guds nåde. For Peter var det ikke bare teori. Han hadde erfart nåden.

Som Martin Luther skrev i sin kommentar til Peters brev: «Derfor er Peters brev en av de beste bøkene i NT, og det er det sanne, rene evangeliet. For Peter gjør det som Paulus og alle evangelistene gjør: Han innprenter troens sanne lære om at Kristus bærer våre synder og frelser oss.» – Commentary on the Epistles of Peter and Jude (Grand Rapids, 1982), side 2, 3.

Jesus ba Peter om å mate sauene hans. Vi er også sauene hans. La oss ta for oss av maten.

Robert K. McIver vokste opp i New Zealand og har arbeidet det meste av sitt voksne liv ved Avondale College, der han underviser i Bibelen og arkeologi. Han har skrevet flere bøker, blant annet The Four Faces of Jesus og Beyond the Da Vinci Code.

Bilde av leksehefteOriginaltittel «Feed My Sheep» First and Second Peter
Studieforfatter Robert McIver
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim