Paulus’ sjelesørgeriske appell 26. August · Lekse 9