Forvaltning: Hjertets Motiver 1. Kvartal

Livet som kristen forvalter Forord

Som kristne må vi se vår synd før vi ser behov for forandring. Den forandringen kan bare skje når Kristus arbeider i oss. Og forvaltning er et slikt arbeidsfelt. Selv om det omfatter mye av kristenlivet, vil vi gi det en bred definisjon: det å håndtere materielle og immaterielle eiendeler til Guds ære.

Slik Bibelen lærer det, er forvaltning bl.a. et botemiddel mot materialismens farer (kjærligheten til å eie ting) eller verdslighet generelt – en av de snarene som fienden legger for oss. Mange innser ikke at rikdom og eiendeler er billige, kunstige ting som til slutt mister sin verdi. Mange går fortapt fordi de ikke klarer å bryte med kjærligheten til verden. Verdens vis – «kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier» () – er noe av det prinsippene om forvaltningen kan hjelpe oss å få bukt med.

Det er derfor vi skal se på forvaltning dette kvartalet, og lære mer om livet med Gud. Her inngår frihet fra alle former for kjærlighet til verden. Forvaltning er et praktisk uttrykk for det å følge Jesus. Det viser vår kjærlighet til Gud og er et middel til å leve sannheten i Kristus. Vi er forvaltere fordi Gud elsket oss først.

Vårt liv som forvaltere omfatter vår holdning, omvendelsen, forpliktelser, selvdisiplin og mye mer. Vi skal være trofaste og troverdige tjenere som lever uselvisk og er forbundet med Jesus i alt vi gjør og sier. I Kristi skole blir resultatet av forvaltningen tilfredshet og et rettferdig liv. Vi skal lære å håndtere Guds eiendeler til hans ære og finansiere hans misjon for å fullføre verket.

Vi ser «i et speil, i en gåte» (), men Jesus ser klart. Han lar oss arbeide for seg. Selv gjennom den tåken som verdens dragning er, skal vi forvalte talenter, økonomi, helse og miljø riktig. I disse studiene skal vi få se vårt ansvar og hvordan vi ved Guds nåde kan oppfylle det, ikke for å gjøre oss fortjent til frelsen, men fordi vi allerede har den.

Vårt liv som kristne forvaltere avspeiler Guds karakter for verden. De som våger å følge bibelske prinsipper, viser en skjønnhet, lykke og gudsfrykt som skiller seg ut i dagens kultur. Alle fristes til å leve gudløst; fristelsene omgir oss, både åpenlyst og på fordekt vis. Som troende mennesker og forvaltere har vi fått vite hvordan vi kan unnslippe disse fristelsene, og vi får kraft til å gjøre det.

På den siste dag skal vi få høre ett av to: «Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!» () eller: «Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!» ().

Vi håper og ber at dette studiet skal bidra til å holde oss på den veien som vil gjøre at vi får høre ordene «Kom inn til gleden hos din herre!»

John H. H. Mathews fra Andrews University er pastor og har arbeidet i Florida, Alabama, Iowa, Missouri, Tennessee og Nebraska. I dag er han forvaltningssekretær i Den nordamerikanske divisjon.

Bilde av leksehefteOriginaltittel Stewardship: Motives of the Heart
Studieforfatter John H. H. Mathews
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim