Forberedelse for Endetiden 2. Kvartal

Kristus og endetiden Forord

Da Jesus hadde kort tid igjen på jorden, talte han trøstens ord til disiplene: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien» ().

De forsto ikke det han sa fullt ut, heller ikke tiden da løftet skulle oppfylles, men de fant sikkert trøst i det. Et rom i hans fars hus? Et sted som Jesus skulle gjøre i stand til dem? Det ville nok bli bedre enn alt de kunne vente seg her og nå.

Jesus hadde allerede gitt dem en kortfattet oversikt over det som skulle skje før hans gjenkomst. Det var en slags «fremtidens historie», og det så ikke godt ut. Kriger, rykter om krig, nasjon mot nasjon, hungersnød og jordskjelv. Jesus sa at dette bare var «begynnelsen til veene». Det ville også bli forfølgelser, svik, bedrag og prøvelser.

I dag kan vi se tilbake på historien og slå fast at nesten alt det Jesus advarte om, har skjedd slik han sa det ville utfolde seg. To store tidsprofetier er også oppfylt. Den første er «én tid og tider og en halv tid» (; se også ; ; ; ), som begynte i 538 e.Kr. og endte i 1798). Og den lengste profetien, de 2300 dagene (), gikk i oppfyllelse i 1844.

Da må vi jo leve ved «dagenes ende» (). Men vi vet ikke når enden kommer (og avsluttes med Jesu gjenkomst), og det behøver vi ikke å vite. Vi behøver bare å vite at den kommer, og at vi må være forberedt.

Hvordan? Det beste svaret står nok i denne teksten: «Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham» (). Det hender så mye i verden, og man har så mange teorier om endetiden at det er lett å bli avsporet. Vi kan komme til å tenke for mye på det vi tror vil føre frem til Kristi komme og for lite på Kristus selv. Han er nøkkelen til vår forberedelse.

Dette kvartalet studerer vi endetidens begivenheter, men ikke bare disse ting. Det egentlige fokuset er Jesus, men i sammenheng med endetiden og forberedelsen til den. Historiske datoer og verdensbegivenheter hører med. Historien hører med fordi Bibelen kobler den og endetiden sammen. Men selv i denne sammenhengen handler Skriften om Jesus, om hvem han er, hva han har gjort for oss og i oss og hva han skal gjøre når han kommer tilbake. Kristus og ham korsfestet må være sentrum for vår tro, eller som Paulus sa: «For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet» (). Jo mer vi fokuserer på ham, jo mer lik ham vi blir, desto mer adlyder vi ham, og desto mer forberedt vil vi være på alt som venter oss, både i nær fremtid og helt til slutt, den dagen da vi går inn til det «stedet» som Jesus har beredt for dem som elsker ham.

Norman R. Gulley er professor i systematisk teologi ved Southern Adventist University.

Bilde av leksehefteOriginaltittel Preparation for the End Time
Studieforfatter Norman R. Gulley
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim