Apostlenes Gjerninger 3. Kvartal

Evangeliets seier Forord

Mange historikere mener at verdenshistoriens tre viktigste årtier var da en liten gruppe menn førte evangeliet ut til verden. Apostlenes gjerninger handler om tiden fra Jesu oppstandelse i år 31 til slutten av Paulus’ første fengselsopphold i Roma i 62 (Apg 28,30). Boken må være skrevet kort tid etter, for den ender på det tidspunktet, selv om Paulus slapp ut av fengselet og gjenopptok arbeidet. Han forkynte og reiste til han ble arrestert et par år senere og henrettet i Roma i år 67.

Boken er taus om forfatteren, men kirken har alltid sagt at det var Lukas, «vår kjære lege» (Kol 4,14) og Paulus’ reisefølge (2 Tim 4,11; Filem 24). Lukas skrev trolig også det tredje evangeliet, «den første boken» som er nevnt i Apg 1,1 (se Luk 1,3). Begge bøkene forteller om kristendommens første tid: begynnelsen (Jesu liv og tjeneste) og utbredelsen (apostlenes misjonsarbeid).

Bøkene utgjør 27 prosent av NT. I brevet til kolossene omtaler Paulus Lukas som ikke-jøde, en av de «omskårne» (Kol 4,7–14). Han er den eneste ikke-jødiske forfatteren i NT.

Og et av hans hovedtemaer er: Frelsen er for alle. Gud har ikke yndlinger. Kirken skal vitne for alle, uansett rase, klasse og kjønn (Apg 1,8; Apg 2,21; Apg 2,39; Apg 2,40; Apg 3,25; Apg 10,28; Apg 10,34; Apg 10,35). Hvis ikke, på grunn av fordom eller bekvemmelighet, forvrenger den evangeliet og svikter Guds ord. For alle er syndere som trenger frelsen i Kristus Jesus. Lukas’ store helt er Paulus, «hedningenes apostel» (Rom 11,13). Nesten to tredjedeler av Apg handler om ham.

Andre viktige temaer er Guds suverenitet og hensikt (Apg 17,24–25; Apg 20,27; Apg 23,11), Jesu opphøyelse som Herre og frelser (Apg 2,32; Apg 2,36; Apg 3,13; Apg 3,15; Apg 4,10–12; Apg 5,30–31) og Åndens rolle i å styrke og lede kirkens misjon (Apg 2,1–4; Apg 4,24–31; Apg 8,14–17; Apg 8,29; Apg 8,39; Apg 10,19–20). Den første menighetens framgang skyldtes ikke menneskers kløkt og visdom, selv om Gud brukte en som Paulus til å påvirke verden på en unik måte (1 Kor 15,10).

Apg dekker en tid med stor administrativ og teologisk vekst. Dette ser vi f.eks. i kirkens behandling av spørsmål om tiden for Jesu gjenkomst, hedningenes status og troens betydning for frelsen. Det som den første menighet kunne oppnå på kort tid, viser hva Gud kan gjøre gjennom dem som ydmyker seg i bønn, avlegger uenighet og lar Ånden bruke seg til Guds ære.

Apg er historien om dem Gud kalte å starte arbeidet. Hva kan vi som er kalt til å fullføre verket, lære av dem?

Wilson Paroschi er professor i tolkning av NT ved Brazil Adventist University (UNASP) i Engenheiro Coelho, São Paulo. Han har PhD fra Andrews University (2004) og har også studert ved Universitetet i Heidelberg, Tyskland (2011).

Bilde av leksehefteOriginaltittel The Book og Acts
Studieforfatter Wilson Paroschi
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim