Samhold i Kristus 4. Kvartal

Vår enhet i Kristus Forord

Kirken er Guds familie på jord, som står sammen i tjeneste, studium og tilbedelse. Med blikket festet på Jesus som leder og frelser, er vi kalt til å bringe frelsens budskap ut til alle folkeslag.

SDA-trospunkt 12 sier blant annet: “Menigheten er fellesskapet av de troende som bekjenner Jesus Kristus som Herre og frelser. Som en videreføring av Guds folk i Det gamle testamentes tid, er vi kalt ut fra verden. Vi kommer sammen for å tilbe, for å oppleve fellesskap, for å bli undervist i Ordet, for å feire Herrens nattverd, for å tjene menneskeheten, og for å forkynne evangeliet over hele verden.”

Men hva mener vi med kirke? Hvem tilhører kirken? Det avhenger av hva vi sier kirken er.

En menighet er det lokale fellesskap av dem som tror på Jesus og samles til tilbedelse og tjeneste. De møtes i husmenigheter eller større menigheter (). Med kirke mener vi også bygningen der de møtes. Men kirken er mennesker, ikke bygninger.

I NT brukes ordet kirken iblant om gruppen av troende på et bestemt sted. Da Paulus skrev til de troende i Galatia, gjaldt det mange menigheter i byer og landsbyer (; se også ). Med kirke mener vi også en gruppe som tilhører en bestemt religion eller bruker et bestemt navn om sin tro.

Men disse definisjonene er for snevre. Kirken er Guds folk over hele jorden. Kristus har troende i mange kirkesamfunn, men vi skal studere hva enhet i Kristus betyr for oss.

SDA-trospunkt 14 heter Enhet i Kristi legeme, og lyder slik: “Menigheten er ett legeme med mange lemmer som er kalt fra alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. I Kristus er vi en ny skapning. Særpreg i rase, kultur, utdanning og nasjonalitet, eller ulikheter mellom høy og lav, rik og fattig, mann og kvinne må ikke få splitte oss. Vi er alle likeverdige i Kristus, som med én Ånd har knyttet oss sammen i ett fellesskap med ham og med hverandre. Vi skal tjene og bli tjent uten å være partiske og uten å stille betingelser. Gjennom Skriftens åpenbaring av Jesus Kristus, deler vi den samme troen og det samme håpet. Vi går ut med et felles vitnesbyrd til alle mennesker. Denne enheten har sitt opphav i den samstemmig treenige Gud, som har tatt imot oss som sine barn.”

Formålet med disse studiene er å undervise om temaet kristen enhet for vår menighet. Denne enheten er alltid truet og vil være det frem til siste slutt.

Men i Skriften finner vi mye om å leve sammen i Kristus. Hva vil det si å leve og gi uttrykk for den enhet vi har fått.

Denis Fortin er professor i teologi ved Andrews University, Michigan. Siden han begynte der i 1994, har han hatt flere oppgaver, og var for eksempel dekan i perioden 2006–2013.

Bilde av leksehefteOriginaltittel Oneness in Christ
Studieforfatter Denis Fortin
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim