Åpenbaringen 1. Kvartal

Godt nytt fra Patmos Forord

For nesten 2000 år siden ble apostelen Johannes deportert til en klippeøy i Egeerhavet for sin forkynnelse av evangeliet. Her satt han i romersk fangenskap. På en bestemt sabbat kom Jesus Kristus til ham. Han ville oppmuntre sin tjener midt i lidelsene. I en rekke syner fikk han et overblikk over kirkens historie og hva Guds folk ville oppleve mens de ventet på Herrens gjenkomst.

Det Johannes så i synet, skrev han i en bokrull han kalte «Jesu Kristi åpenbaring» (). Boken avslører Jesu verk i himmelen og på jorden siden himmelfarten og hva han vil gjøre når han kommer tilbake. Den skulle forsikre de troende om at Kristus var med dem og ville støtte dem i hverdagens prøvelser i en verden hvor den store konflikten raser.

Dette kvartalet skal vi studere på denne boken. Av plasshensyn vil vi bare se på store trekk og temaer. Vi skal bli kjent med bokens hovedtanker og se at den åpenbarer Jesus Kristus, hans liv, død, oppstandelse og prestetjeneste for sitt folk.

I vårt studium av Åpenbaringen forutsetter vi at:

  1. Bibelen er en inspirert bok: Budskapene kom fra Gud, men på et menneskelig språk. Vi skal vise hvordan Johannes formidlet budskapene med språk og bilder hentet fra GT.

  2. Vi skal analysere og forstå profetiene i Åpenbaringen via den historistiske fortolkningsmetoden: profetien følger historiens gang fra antikken til verdens ende. I stedet for på forhånd å si hva teksten betyr, vil vi prøve å utlede mening av selve teksten og studere språk, bilder og kontekst.

  3. Den måten Åpenbaringen er organisert på, er viktig for forståelsen av profetiene. Vår analyse bygger på bokens trefoldige struktur:

    1. angår først og fremst kirken på Johannes’ tid. Teksten tar også for seg kirkenes situasjon i ulike perioder av historien.

    2. gjentar kirkens historie ved hjelp av utdypende symboler.

    3. fokuserer først og fremst på den siste tid.

  4. Kristus må få stå i sentrum om vi skal forstå Åpenbaringens profetier. Hele boken ble skrevet fra Kristi ståsted. Det er bare gjennom ham at symbolene og bildene i Åpenbaringen får sin fulle mening.

Åpenbaringen lover at de som leser eller hører ordene i den og retter seg etter oppfordringene, vil bli velsignet: «Salig er den som leser opp ordene i denne profetien, og salige er de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær» (). Vi blir oppfordret til å oppdage det vi trenger å høre mens vi venter på Jesu Kristi komme.

Ranko Stefanovic er professor i NT ved SDA Theological Seminary, Andrews University. Hans spesialfelt er Åpenbaringen. Han har skrevet en kommentar til Åpenbaringen med tittelen Revelation of Jesus Christ og boken Plain Revelation. Hans foredrag om Åpenbaringen sendes som serie på 3ABN.

Bilde av leksehefteOriginaltittel The Book of Revelation
Studieforfatter Ranko Stefanovic
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim