Familien Livet Igjennom 2. Kvartal

Livets årstider Forord

Skapelsens sjette dag var slutt. På fem dager gikk verden fra kaos til fullkommen skjønnhet. Lyset trengte mørket til side. Vannet vek tilbake slik Gud befalte. «Hit kommer du, men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger» (). Det tørre land frembrakte farger og dufter. Fugler av alle slag fløy omkring, og fisk og sjøpattedyr svømte i havet. Landdyr av alle slag løp, hoppet eller hang fra greiner, alt etter hvordan de var skapt. Aller sist ble mennesket skapt i Guds bilde, unike i hele skaperverket. Da Gud forberedte seg til den første sabbaten på jorden, så han på skaperverket og sa at alt var «svært godt» ().

Om bare det hadde vært slutten på visa – en fullkommen verden med fullkomne mennesker som levde evig. Bare tenk: Adam og Eva får mange barn, og så barnebarn og barnebarn, som de ser vokse opp i generasjon etter generasjon og fylle det første paret og Gud med stadig større glede. I vår syndige verden kan vi knapt forestille oss en slik tilstand.

For vår tankegang er formet i en helt annen verden enn den som Gud skapte. Hvor uendelig er ikke forskjellen mellom verden før synden og verden etter synden? Her er et eksempel: «Snart ble Adam og hans ektefelle vitne til de første tegn på forfall ved at blomster visnet og løv falt av. Dette sørget de mer over enn mennesker sørger over sine døde. Det var virkelig all grunn til å sørge over at de sarte blomstene døde. Men da store trær mistet sitt løv, stod den grusomme kjensgjerning klart for dem at døden er alt levendes lodd.» – Alfa og Omega, bind 1, side 42 []. Vi reagerer ikke slik på blader som faller, for vi er bare kjent med en syndig verden, og for oss er død og lidelse en del av livets kretsløp.

Og dette handler kvartalet om: livets kretsløp, i hvert fall her i vår falne verden. Og vi skal se på kretsløpet der de fleste opplever dem: i familien.

Mennesket ble skapt i Eden i en familie: først en mann og kone, og deretter barn som fikk andre barn, og slik har det vært til denne dag. Mange av de eldste bibelhistoriene, fra Adam og Eva, patriarkene, Davids-ætten, utspilte seg i familien. I hele Bibelen danner familier rammen om hendelsesforløpet. Slik er det også med oss. Reisen gjennom livets kretsløp utspiller seg ofte med familien som bakteppe.

Mange krefter motarbeider familien, både nå og før (polygamiet ga ikke akkurat stabile familier), men familiebegrepet består. Og det med rette. Det er i familien vi har vår begynnelse, og den er ofte den største positive kraften i vårt liv og i møtet med utfordringene på vei gjennom livets stadier.

Og alle familier er forskjellige, slik hver enkelt også er forskjellig fra alle andre. Derfor peker leksene dette kvartalet på bibelske prinsipper som kan gjøre familien sterkere i alle deler av livet.

Claudio og Pamela Consuegra leder avdelingen for Family Ministries i Den nordamerikanske divisjon. De har over 30 års fartstid i menighetsarbeid.

Bilde av leksehefteOriginaltittel Familiy Seasons
Studieforfatter Claudio og Pamela Consuegra
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim