Mine minste – Hjelp dem som har det vondt 3. Kvartal

Mine minste … Forord

Syvendedags-adventister er kalt til å forkynne et «evig evangelium» () for hele verden. Når vi gjør det, er det i tråd med Jesu ord om å vinne disipler, døpe dem og lære «dem å holde alt det jeg har befalt dere» (). Og blant det han befalte, var tjeneste for dem som hadde det vondt og var undertrykt, de fattige, de sultne, de i fengsel.

Etter å ha fortalt lignelsen om den barmhjertige samaritanen (), befalte han tilhørerne: «Gå du og gjør som han» (). Da Jesus talte om hvor viktig det var å hjelpe de sultne, syke, nakne og fangene, beskrev han hvordan han ville dele nasjonene som en «gjeter skiller sauene fra geitene» (), «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg» ().

Vi skal altså ikke bare forkynne sannheten om frelsen, helligdommen, de dødes tilstand og lovens gyldighet. Vi skal også ta oss av andre. Som Ellen White skrev: «Ikke noen annen metode enn den Kristus brukte vil gi virkelig suksess når det er snakk om å nå mennesker. Frelseren blandet seg med menneskene som en som ønsket at de skulle ha det godt. Han viste dem sin sympati, fylte deres behov og vant deres tillit. Så bød han dem: ‘Følg meg.’» – Helse og livsglede, side 104–105 [].

2103 bibelvers taler om Guds omsorg for fattige og undertrykte. Et overveldende antall sammenlignet med mange andre sider av troen. Vi må arbeide for å lindre smerten og lidelsen som omgir oss. Dette skal ikke erstatte forkynnelsen av evangeliet. Nei, det kan være en fin måte å forklare det.

Det er godt å hjelpe andre. Vi bør «gjøre rett» () fordi det er rett og godt. Men når vi gjør rett og hjelper andre i deres nød her og nå, er det enda bedre hvis vi forsvarer det håp vi har () og løftet om evig liv i Kristus.

Jesus helbredet sykdom, ga de blinde synet tilbake, leget spedalske og vakte folk opp fra døden. Men de skulle jo likevel dø før eller senere, ikke sant? Så han gjorde mer enn å dekke deres behov her og nå. Ja, han hjalp de lidende, men han sa også: Følg meg. Og derfor skal også vi hjelpe mennesker og si: Følg ham.

Når vi fremmer rettferdighet og godhet i verden, forbereder vi Guds rike () på en måte som er minst like god som om vi holder taler. Når vi tar oss av de fattige og undertrykte, ærer og tilber vi Gud (). Men vi fremstiller ham feil hvis vi unnlater å ta oss av dem som har det vondt ().

I dette kvartalet skal vi se hva Guds ord sier om plikten til å hjelpe dem rundt oss.

«Gi som gave det dere fikk som gave» (). Det sier alt.

Jonathan Duffy har vært president for ADRA International siden 2012. Før han begynte i ADRA Australia i 2008, var Duffy leder for Adventist Health i South Pacific-divisjonen.

Bilde av leksehefteOriginaltittel The Least of these – Ministering to Those in Need
Studieforfatter Jonathan Duffy
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim