Daniel 1. Kvartal

Endetidsprofeten Daniel Forord

Optimisme preget Vesten på overgangen fra 1800-tallet til 1900-tallet. Vitenskap og teknologi hadde satt menneskeheten på vei mot en gyllen tidsalder, en fremtid med fantastiske muligheter uten krig, pest, fattigdom og sult. Det håpte man iallfall.

Men håpet slo ikke bare feil, det var dumt og naivt. Så da vi gikk inn i det 21. århundret, var det uten videre optimisme om en bedre fremtid.

Verdslig sett er verden i dårlig form, og det er ikke tegn til forbedring. Det er like mye grådighet, undertrykkelse, vold, erobring, utbytting og selvødeleggelse som før. Og mange av våre store teknologiske fremskritt, som iblant er til nytte for menneskeheten, har fremmet grådighet, undertrykkelse, vold, erobring, utbytting og selvødeleggelse.

Dette burde ikke overraske oss, ikke med tekster som: ”Hjertet er mer svikefullt enn noe annet, det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det? ”() eller: ”Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder” ().

Men midt i all elendigheten er Daniels bok spesielt relevant for oss som lever i ayt qatz, ”endetiden” (). For i Daniel har vi beviser, ikke bare for vår gudstro, men troen på Herren Jesus Kristus, hans død på korset og løftet om hans gjenkomst.

I kapitlene , , og har vi følgende rekke med verdensriker: Babylon, Media- Persia, Hellas, Roma og Guds evige rike etter Jesu gjenkomst. I dag kan vi se at alle verdensrikene har kommet og gått som forutsagt. Og i Romerrikets tilfelle kom det og er fremdeles, slik Daniel skrev. Det er avbildet i føttene og tærne i og , og fremstår i Europas splittede nasjoner og i romerkirken. Verdenshistorien gir oss en bekreftelse av Bibelens profetier som man ennå ikke hadde i Babylons, Hellas’ eller Romerrikets første tid.

Vi kan også se at det Daniel sa om disse rikene, stemmer. Derfor kan vi også stole på ham når det gjelder det eneste riket som gjenstår: Guds evige rike etter Jesu gjenkomst.

Ja, Daniels bok er fortsatt viktig for oss. Vi finner tekster som : ”Han svarte meg: ‘I 2300 kvelder og morgener. Så skal helligdommen få sin rett tilbake.’” Denne teksten er parallell til og , som viser at Guds evige rike vil bli opprettet etter at den store himmelske dommen gir riket ”til folket av Den høyestes hellige.” I motsetning til jordiske riker skal det vare evig.

Men sammen med ”det store bildet” ser vi hvor nær Kristus kan være hver av oss. Fra kong Nebukadnesars drøm til Daniels utfrielse fra løvehulen viser boken oss Guds nærhet. Som Daniel sa til kong Belsasar: Han er ”den Gud som har livet ditt i sin hånd, og som rår for hele din livsvei” ().

Kort sagt, Daniels bok er fremdeles en stor åpenbaring av Jesu Kristi kjærlighet og karakter.

Elias Brasil de Souza er leder av Biblical Research Institute ved Generalkonferansen. Han har PhD i gammeltestamentlig eksegese og teologi fra Andrews University.

Bilde av leksehefteOriginaltittel Daniel
Studieforfatter Elias Brasil da Souza
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim