Hvordan Forstå Skriften 2. Kvartal

Hvordan forstå Skriften Forord

Syvendedags-adventister er protestanter og tror på sola Scriptura, Bibelen alene, som eneste autoritative grunnlag for tro og lære. Dette er spesielt relevant i den siste tid, da Gud skal ha “et folk på jorden som holder fast ved Bibelen og Bibelen alene som norm for all troslære og basis for all reform.” – Alfa og Omega, bind 8, side 101 [GC 595].

Vi er ikke de eneste protestantene som står på “Bibelen og Bibelen alene” som grunnlaget for vår tro, selv om andre for eksempel mener at søndag avløste den syvende dag som sabbaten, selv om de tror på sjelens udødelighet, evig pine og til og med en hemmelig bortrykkelse, da Jesus i all stillhet vender tilbake til jorden og tar med de frelste, mens alle andre sitter igjen og lurer på hvor det er blitt av dem.

Å lese Bibelen og si at man tror på den, er viktig, men vi må også vite hvordan vi skal tolke den riktig.

Derfor er emnet for dette kvartalet: ”Hvordan forstå Skriften.” Her går vi ut fra at Skriften, som Guds ord, er ”den ufeilbarlige åpenbaringen av hans vilje” og ”livets og erfaringens målestokk, den autoritative kilden til læresetninger og en pålitelig fortegnelse over Guds handling i historien.” – Seventh-day Adventists Believe, (2. utg., Nampa: Idaho, 2005), side 11. Kort sagt, Skriften er grunnlaget for de sannhetene vi tror på og forkynner for verden. ”Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd” (2 Tim 3,16). ”Hver bok i Skriften” betyr hele Skriften, også det vi kanskje ikke liker, det som går oss imot og kanskje ikke er ”politisk korrekt”.

Med dette som utgangspunkt vil vi undersøke hva Bibelen lærer oss om hvordan vi skal forstå tekstene. I stedet for først å ty til kilder som vitenskap, filosofi og historie, vil vi la bibeltekstene vise oss de redskapene som lar oss se Bibelens store sannheter. Vi blir fortalt at “drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud” (2 Pet 1,21). Og blant det de talte om, var nøklene til å tolke Guds ord.

Hvordan forsto f.eks. Paulus eller evangelistene Det gamle testamentet (GT)? Hvis det de skrev, var inspirert av Gud, kan den måten de leste og tolket Skriften på, sikkert være nyttig når vi skal lære å gjøre det samme. Og hvordan brukte og forsto Jesus Skriften? Han er vårt beste eksempel på hvordan vi bør lese Bibelen.

Vi vil også se på våre egne tanker om kontekst, språk, kultur og historie og hvordan de påvirker vår lesning og forståelse av Guds ord. Hvordan skal vi tolke lignelser, profetier, bibelhistorien, formaninger, lovsanger, profetiske syner og drømmer – alt det som finnes i Skriften?

Alt dette og mer til skal vi drøfte. Vi må lære å forstå Skriften.

Frank M. Hasel er assisterende leder for Biblical Research Institute (BRI) ved General Conference of Seventh-day Adventists. Michael G. Hasel underviser i religion ved Southern Adventist University og er leder for Institute of Archaeology and Lynn H. Wood Archaeological Museum.

Bilde av leksehefteOriginaltittel How to Interpret Scripture
Studieforfatter Frank M. Hasel and Michael G. Hasel
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim