Skapelsen: Første Mosebok som grunnlag – Del 1 23. mai · Lekse 8