Skapelsen: Første Mosebok som grunnlag – Del 2 30. mai · Lekse 9