Utdanning 4. Kvartal

Kristen utdanning Forord

Å frykte Herren er opphav til visdom, å ha de helliges kunnskap er forstand ().

Her har vi to nært beslektede begreper: «frykt» som i ærefrykt, som i å undre seg over Guds herlighet og makt; og «kunnskap», som å lære sannhet om Gud. Derfor er visdom, kunnskap og forstand forankret i Gud.

Dette gir god mening. Gud er jo kilden til alt som er, han som skapte og opprettholder det hele (; ). Det vi lærer, uansett hva vi kjenner til – kvarker, larver, supernovaer, engler, demoner, «maktene og åndskreftene i himmelrommet» (), alt er til på grunn av Gud. Derfor er Herren kilden til all sann kunnskap og visdom og forstand.

Skriften sier: «Gud er kjærlighet» (), og det forklarer dette sitatet: «Kjærlighet ligger til grunn for både skapelsen og frelsen, og den er også grunnlaget for sann utdanning. Dette ser vi tydelig av den loven Gud har gitt oss som veileder i livet. Det første og store bud er dette: ‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av hele ditt sinn’ (). Det å elske ham, den allmektige, allvitende Gud av all sin kraft, sinn og hjerte innebærer den høyeste utvikling av alle evner. Det betyr at Guds bilde skal gjenopprettes i sinn og sjel.» – Utdanning for livet, side 9,10 [].

Siden Herren er kilden til all sann kunnskap og all sann utdanning, bør all kristen utdanning rette sinnet mot ham og hans åpenbaring om seg selv. Gjennom naturen, det skrevne Ord, gjennom Ordets åpenbaring av Kristus, har vi fått det vi trenger for å ha et frelsende forhold til vår Herre og elske ham av hjertet. Selv etter tusener av år med synd taler naturen fortsatt om Guds godhet og karakter når den studeres ut fra Skriftens perspektiv. Men Skriften er sannhetens fullkomne rettesnor, den største åpenbaringen vi har om hvem Gud er og hva han har gjort og gjør for menneskene. Skriften og dens budskap om skapelse og frelse må stå i sentrum for all kristen opplæring.

Apostelen Johannes sa at Jesus Kristus er «det sanne lys, som lyser for hvert menneske» (). Akkurat som bare mennesket har liv gjennom Jesus, får hvert menneske noen stråler av guddommelig lys gjennom Jesus og en viss forståelse av Guds sannhet og godhet.

Likevel står alle i en kamp, den store konflikten der sjelefienden prøver å hindre oss i å få denne kunnskapen. Kristen opplæring må hjelpe elevene til større forståelse av Guds lys fra himmelen.

Hva skulle ellers være poenget? «Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?» (). Hva betyr en utdanning om naturvitenskap, litteratur, økonomi eller ingeniørfag hvis enden på alt blir den andre død i ildsjøen? Svaret er vel åpenbart?

Derfor er dette emnet vårt dette kvartalet. Hva betyr det å ha en «kristen utdanning», og hvordan kan menigheten sørge for at alle medlemmene får en slik utdanning?

Veiledningen er skrevet av ledere ved adventistenes høyere læresteder i Nord-Amerika.

Bilde av leksehefteOriginaltittel Education
Studieforfatter Rektorer ved SDA-colleger
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim