Sabbaten: Å oppleve og leve Guds sinnelag 19. desember · Lekse 12