Flere lærdommer fra mesterlæreren 7. november · Lekse 6