Sannheten for vår tid i Femte Mosebok 4. Kvartal

Paktsboken: Femte Mosebok Forord

Dette er historien: Mens kong Josjia var konge i Jerusalem (640–609 f.Kr.) ble det funnet en bok i templet, og den ble lest for kongen. «Da Josjia hørte det som sto i bokrullen, flerret han klærne sine» (). Hvorfor? Fordi han og folket hans ikke fulgte det som sto i boken.

Ut fra denne «paktsboken» () startet Josjia en reformasjon. Vi kan lese om den i .

Hvilken bok hadde så stor innvirkning på kongen og folket? Man tror det var 5. Mosebok, som vi studerer dette kvartalet.

Den femte og siste av de fem Mosebøkene kan oppsummeres slik:

Etter å ha forlatt Egypt og inngått pakten med Gud på Sinai, vandret israelittene omkring i ørkenen i 40 år i stedet for å dra direkte til Kanaan. Da de 40 årene var over og de endelig skulle krysse Jordan, holdt Moses en serie taler for dem. Budskapet var: Dere er i ferd med å gå inn i løftets land. Endelig. Ikke glem hva Herren har gjort for dere, og ikke glem det han ber dere om nå: å elske ham av hele ditt hjerte og hele din sjel og åpenbare denne kjærligheten i lydighet mot alle hans bud i tråd med pakten.

For å understreke paktens betydning, gjentok Moses de ti bud for folket, grunnlaget for deres forpliktelser i pakten som Herren først hadde inngått med fedrene og nå gjorde med dem – på grensen til Kanaan.

Derfor spør vi: Er det paralleller mellom det israelittene sto overfor på grensen til løftets land og det vi møter i dag, også på grensen til løftets land?

Derfor har vi gitt temaet for dette kvartalet tittelen Sannheten for vår tid i Femte Mosebok. Og det er det vi skal se på: sannhetsbudskaper fra Guds ord til hans paktsfolk.

Vi vil studere emner fra 5. Mosebok og dekke temaer som den evige pakt, lov og nåde, hva det vil si å elske Gud og sin neste, og hvordan 5. Mosebok viser oss Guds kjærlighet, som kom klarest til uttrykk i Jesu død og oppstandelse.

Det er stor avstand mellom oss og menigheten i villmarken, både i tid og kultur. Men kanskje har vi mer felles med dem enn det som skiller oss. For eksempel: Kunne ikke dette ha vært sagt til oss også?

«Se, jeg har lært dere forskrifter og lover, slik Herren min Gud har pålagt meg, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i for å legge under dere. Dere skal holde dem og leve etter dem! For da vil de andre folkene se deres klokskap og forstand. Når de hører om alle disse forskriftene, vil de si: ‘Så klokt og forstandig det er, dette store folket!’» ().

Legg merke til at det ikke var lovene i seg selv som gjorde dem «kloke og forstandige» blant folkene, men deres lydighet mot disse lovene. Det er da et budskap til oss. Bare et av mange, som vi skal se.

Clifford R. Goldstein er redaktør av Bibelstudiene og har skrevet Baptizing the Devil: Evolution and the Seduction of Christianity.

Bilde av leksehefteOriginaltittel Present Truth in Deuteronomy
Studieforfatter Clifford R. Goldstein
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim