I de siste dager: Hebreerbrevets budskap 1. Kvartal

I disse siste dager: Hebreerbrevets budskap Forord

Det var i menigheten han første gang så henne. Han var ute et ærend og opptatt med andre ting da synet slo ham. Maleriet var litt under to meter høyt og tre meter bredt, men jenta hadde en merkelig dragende virkning på den unge mannen. Hvorfor kunne han ikke ta blikket fra henne? Hva var det? Han skjønte snart at det var øynene. Maleriet skildret bare ansiktet hennes, og blikket var festet på noe. Men hva, og hvorfor var hun så opptatt av det? Lenge kunne han ikke få maleriet ut av hodet. Flere år senere avslørte maleren, Arnold Jiménez, noen av dets hemmeligheter for ham. Maleriet ble laget for at seerne skulle betrakte øynene, men den virkelige hemmeligheten lå i pupillene. Så man nøye etter, reflekterte de det hun så på: Jesus på korset.

Hebreerbrevets bilde av Jesus kan ha en lignende virkning. Jesus ses først som universets hersker ved Guds høyre hånd. Englene omgir ham, tilber ham og tjener ham (; ). Han har vunnet retten til å herske fordi hans død har sikret djevelens undergang (). Jesus er også den opphøyde øverstepresten. Hellig og uten synd lever han evig for å hjelpe oss i telthelligdommen i himmelen (). Han har rett til det fordi han ofret seg selv som et fullkomment offer en gang for alle, for alle og for alle tider (). Jesus har også formidlet en ny pakt mellom Gud og hans folk som skal bestå for alltid ().

Men det som fengsler leserne, er ikke bare det Jesus har gjort, men hvem han er. Som oss ble han født av en kvinne, og han har blitt fristet og latterliggjort, som oss. Men likevel er han sentrum for universets makt. Når vi ser på den himmelske scenen og dens mange himmelske vesener, dras øynene mot ham som er sentrum i det hele og som utrolig nok ser ut som oss fordi han ble en av oss. Jesus, vår bror, er i himmelen og representerer oss, tross vår synd og falskhet.

I Jesu person møtes tre dimensjoner av frelseshistorien. Den første er den lokale, personlige dimensjonen. For lesere som er trette av kristenlivets motgang og vanskeligheter (), er Jesus troens opphavsmann og fullender. De trenger å se til ham som også fikk gjennomgå av syndere (). Den andre er den nasjonale dimensjonen. For Guds folk, som er på vei mot Guds lovede land, er Jesus den nye Josva. De skal følge hans ledelse (; ; ; ). Den tredje er den universelle dimensjonen. Jesus er den nye Adam, Menneskesønnen som oppfyller Guds plan for menneskeheten (; ).

Bildet av Jesus, som lodder bredden, lengden, høyden og dybden i Guds kjærlighet til oss, er emnet dette kvartalet. Og akkurat som bildet av Jesus i øynene på bildet fanget den unge mannens blikk, må bildet av Jesus i Hebreerbrevet ikke bare fange blikket vårt, men vår kjærlighet og beundring for Jesus, vår bror i himmelen.

Félix H. Cortez-Valles underviser i nytestamentlig litteratur ved Seventh-day Adventist Theological Seminary på Andrews University. Han er gift med Alma Gloria Alvarez og har barna Hadid, pastor i New Jersey, og Alma, arkeologistudent ved Andrews University.

Bilde av leksehefteOriginaltittel In These Last Days: The Message of Hewbrews
Studieforfatter Félix Cortez
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim