1. Mosebok 2. Kvartal

Begynnelsens bok Forord

1. Mosebok handler om Jesus: Jesus vår skaper, Jesus vår opprettholder, Jesus vår gjenløser. Lenge etter at 1. Mosebok ble skrevet, benyttet apostelen Johannes Moses’ ord og åpenbarte Jesus i skapelsesfortellingen: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys» ().

Hva mente Johannes? “I begynnelsen» oppsto alt som ble til, alt som en gang ikke eksisterte, ble skapt av Jesus. Hele skapelsen – fra galakser som farer gjennom kosmos til DNAet som er vevet mirakuløst inn i cellen til kvantebølger – Jesus skapte og opprettholder alt sammen. Og 1. Mosebok er Skriftens første fortelling om både tilblivelsen og gjenløsningen av skaperverket. Her har vi verdens eneste «offisielle» fortelling om vår opprinnelse.

Det engelske ordet Genesis er avledet fra det greske genesis, som betyr «begynnelse», som så er avledet fra det hebraiske bere’shit, «i begynnelsen» – det første ordet i hele Bibelen! 1. Mosebok er grunnlaget som resten av Bibelen bygger på. Fordi den kom først og er grunnleggende for alt som kommer etter, er 1. Mosebok trolig den boken som resten av Skriften henviser mest til.

1. Mosebok er viktig fordi den mer enn noe annet verk hjelper oss å forstå hvem vi er, en sannhet som er viktig nå da vi mennesker blir betraktet som et tilfeldig produkt av et materialistisk univers. Men 1. Mosebok avslører vårt sanne opphav, at vi er planlagte vesener som ble skapt i Guds bilde i en fullkommen verden. Teksten forklarer også syndefallet, hvorfor verden ikke lenger er fullkommen og hvorfor vi heller ikke er det. Og boken trøster oss med Guds løfte om frelse, mens verden bare tilbyr lidelse og død.

Med sine dramatiske historier om mirakler (skapelsen, fødsler, regnbuen) og dommer (flommen, Sodoma og Gomorra) som vitner om Guds nærvær, er 1. Mosebok formidabel. Men 1. Mosebok er også en bok med rørende historier om kjærlighet (Jakob og Rakel), hat (Jakob og Esau), fødsel (Isak, Jakob, Jakobs sønner), døden (Sara, Rakel, Jakob, Josef), drap (Kain, Simeon og Levi) og tilgivelse (Esau og Jakob, Josef og brødrene hans). Det er også en lærebok i etikk (Kain, Babel), tro (Abraham, Jakob) og om håp og løfte om gjenløsning (tilintetgjørelse av slangen, det lovede land).

I dette kvartalet skal vi ikke bare lese og studere 1. Mosebok, vi skal glede oss over de vakre historiene og lære å leve bedre med skapelsens Herre, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.

I mellomtiden minner bokens geografiske rytme – fra Eden til Babel, til det lovede land, til Egypt, til utsikten til det lovede land – om våre omflakkende reiser, og den pleier håpet om det virkelige lovede landet, den nye himmel og den nye jord. Når vi følger personene gjennom 1. Mosebok, vil vi oppdage at deres historier på mange måter ofte også er våre.

Jacques B. Doukhan, DHL, ThD, er professor emeritus i hebraisk og gammeltestamentlig eksegese ved Andrews University.

Bilde av leksehefteOriginaltittel Genesis
Studieforfatter Jacques B. Doukhan
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim