Om døden og fremtidshåpet 4. Kvartal

Om døden og fremtidshåpet Forord

Gud skapte mennesker som kunne glede seg sammen med ham i hans skaperverk. Men forholdet ble forvrengt av syndens opphav i himmelen (; ; ) og Adam og Evas fall (; ). Døden oppslukte alt liv. I dag ser vi døden i bladene som faller, blomster som falmer, uskyldige kjæledyr som dør en smertefull død og våre kjære som rives fra oss. Verden er full av lidelse og tårer.

I sin lengsel etter en bedre verden har mennesker tegnet seg mange «paradiser» de gjerne vil leve i. Den engelske forfatteren James Hilton ga ut boken Lost Horizon i 1933. Noen år senere ble den filmatisert. Filmen forteller om et fly som går tom for drivstoff og til slutt krasjer inn i de snødekte Himalaya-fjellene. Piloten dør i krasjet, men noen få overlever. En gruppe tibetanere trekker dem ut av vraket og fører dem til den paradisiske dalen Shangri-La. Isolert fra omverdenen vokser innbyggerne i kjærlighet og visdom og lever et nesten udødelig liv i varig harmoni og glede. Det er selvsagt fiksjon.

Vi søker trygghet nå og håp for fremtiden. Teologen Emil Brunner skrev: «Det oksygen er for lungene, er håpet for meningen med menneskelivet. Ta bort oksygenet, og vi dør av kvelning, ta bort håpet, og mennesket er begrenset av mangel på pust. Fortvilelsen inntrer og lammer intellektuelle og åndelige krefter med en følelse av tilværelsens meningsløshet og formålsløshet. Slik den menneskelige organismens skjebne er avhengig av tilgang på oksygen, slik er menneskehetens skjebne avhengig av tilførsel av håp.» – Emil Brunner: Eternal Hope (London: Lutterworth Press, 1954), side 7. Det bibelske håpet holder oss oppe i de eksistensielle krisene vi står overfor på vår reise mot evigheten.

I motsetning til Lost Horizons fiktive Shangri-La følger vårt håp om evig liv «ikke klokt uttenkte myter» (). Det bygger på Guds løfte om en fullkommen verden uten tårer, smerte eller død (). Løftet inspirerte apostelmenigheten og mange andre troende mennesker gjennom århundrene. Løftet mistet ikke sin kraft, og det gir livet mening. Med det går vi fremtiden tillitsfullt i møte. Det forsikrer oss om at alle våre kjære som døde i Kristus, skal stå opp igjen og arve evig liv.

Dette bibelstudiet tar opp emnet «Den store konflikten mellom godt og ondt» ut fra to store temaer. Det ene er synden og dødens opphav og eksistens. Det andre temaet er Guds arbeid for å løse disse problemene og føre verden tilbake til dens opprinnelige tilstand. Menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet, blir også drøftet. Vi bør ikke frykte døden, siden Kristus døde for oss og overvant dødens kraft. Han «har nøklene til døden og dødsriket» ().

Dette kvartalet skal vi se på det vonde spørsmålet om den siste fienden, døden, men med håpets briller, det håpet vi har i Jesus.

Alberto R. Timm arbeider ved Ellen G. White Estate, Inc. Han er medlem av Biblical Research Institute Committee (BRICOM) og Geoscience Research Institute Committee (GRICOM).

Bilde av leksehefteOriginaltittel On Death, Dying, and the Future Hope
Studieforfatter Alberto R. Timm
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim