Opprør i et fullkomment univers 1. oktober · Lekse 1