I mesterens tjeneste – Til han kommer 1. Kvartal

I mesterens tjeneste – til han kommer Forord

Det er vanskelig å fatte det forholdet universets skaper vil ha med oss mennesker. (Bare tanken er forbløffende!) «Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham» (). Eller som Ellen White skrev: «Kan noen menneskelig verdighet måle seg med dette? Hvilken høyere stilling kan vi oppnå enn å bli kalt den uendelige Guds sønner? … Kan noen verdslig ære måle seg med dette?» – Ellen G. White: God’s Amazing Grace, side 341. Det er mørket i vår syndige verden som gjør at vi ikke fullt ut fatter vår status i Jesus.

Og hvis vi ikke passer oss, vil verden og verdens ting lokke oss bort fra Kristus. Guds Ord skildrer Satans fristelser. «Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser» ().

Men Gud forteller oss hvordan vi kan tjene penger og bruke dem så de ikke fører til «undergang og fortapelse». I Skriften er det mer enn 2000 vers som handler om penger og eiendom og våre holdninger. Her gir Gud oss praktiske råd om hvordan vi skal leve hevet over livets påkjenninger, og forvalte det vi har fått med troskap.

Dette kvartalet skal vi studere Guds ideal og se hvordan vi kan få så sterk en tro at vi også er trofaste mot ham når vi ikke kan kjøpe eller selge (se ). Men slik tro kommer ikke over natten. Ved å forvalte det Gud har gitt oss, kan vi være forberedt på det som måtte komme.

Gud har ressursene, og når vi samarbeider med ham, lar han oss forvalte dem for ham. Frelseren vil ha hjelp av rensede og helliggjorte mennesker. La oss takke ham for det, han som «har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene» ().

Salomo sier: «Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling» (). Dette er på sin plass, for «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt alt, ved din vilje ble alt til, skapt av deg» ().

Vi lever i en utfordrende og stressende tid. Men det kristne verdensbildet gir oss tillit og håp mens vi ser at tegnene Jesus ga på sitt annet komme viser at historiens klimaks er nær. Vi ber om at disse praktiske studiene vil styrke din tillit til Gud og oppmuntre deg til å være en trofast forvalter for ham.

Ansvarsfraskrivelse: Innholdet i disse studiene er ikke ment som økonomisk rådgivning. Det er generelle kommentarer ut fra bibelske prinsipper. Leseren oppfordres til å søke kompetent faglig rådgivning ut fra sin personlige situasjon.

G. Edward Reid er pastor og advokat og var i mange år leder for Stewardship Ministries i Den nordamerikanske divisjonen.

Bilde av leksehefteOriginaltittel Managing for the Master – Till He Comes
Studieforfatter G. Edward Reid
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim