Troskap mot Kristus kommer først 9. september · Lekse 11