Guds misjon – Min misjon 4. Kvartal

Kutt ut pratet, gjør noe! Forord

For mange år siden skrev et av våre blad en lignelse om en fæl myr. Mens folk gikk på stien gjennom den, falt de ofte uti. Dødsropene kunne høres i hele landsbyen like ved. Det var grusomt.

De holdt landsbyråd. Ja, de holdt mange landsbyråd. Ulike teorier ble lagt frem om årsaken, og iblant ble løsninger foreslått. Men det ble bare med snakkingen. De drøftet det i årevis. Folk skrev avhandlinger om det. Gjesteforelesere ble hentet inn. De samlet inn penger til mat til dem som brukte så mye tid på disse møtene. Etter hvert ble det samlet inn midler til et lydtett møterom slik at ropene fra de døende ikke skulle forstyrre drøftelsene. Men ingen hjalp dem som var i nød. Og ingen prøvde å hindre at flere gikk seg bort i sumpen. De bare snakket.

Kirken ønsker ikke å være som folket i den landsbyen. Vi liker å være sammen og be, tenke, dele og drøfte. Men vi vil noe mer, å gjøre noe for og med dem rundt oss. Vi ønsker å gjøre en forskjell lokalt og ute i verden. Vi vil at arbeidet skal sluttføres og Jesus komme tilbake.

Dette kvartalet samler vi tankene om å komme ut og gjøre noe. Vi skal lese mange bibelhistorier. Vi skal lese om spennende opplevelser og illustrasjoner. Vi får lære om ressurser som kan hjelpe oss å nå ut til våre naboer (spesielt dem uten kristen bakgrunn). Men det blir bare måter å illustrere og motivere oss på. Kjernen i hvert studium blir det som deles på torsdag hver uke – en utfordring om å komme seg ut og gjøre noe.

Vi vil dele teologisk innsikt og gi redskaper og ideer du kan arbeide med. Og hver torsdag vil studiet gi utfordringer skritt for skritt. Det begynner med det enkle. Etter hvert som kvartalet går, vil utfordringen bli litt større (og ikke bare litt). Målet er at vi skal ta utfordringen, be om at Den hellige ånd skal veilede oss, bruke det vi har lært, og så ta noen minutter i neste uke til å snakke om hvordan det gikk. Ikke for å skryte, men dele – både det som gikk bra og det andre. Mens vi deler, vil gruppen idémyldre. Bønnelistene vil vokse (private og felles).

Vi vil ikke at kvartalet skal huskes for minneverdige tanker, spennende historier eller dype teologiske tanker. Det kan bli sånt også. Men vi vil at vi alle skal se tilbake på kvartalet som tiden da Den hellige ånd utførte misjonsmirakler til ære for sitt navn.

De globale misjonssentrene ble opprettet av generalkonferansen i 1980. De ledes av General Conference Office of Adventist Mission. I dag har vi seks sentre. De skal hjelpe menigheten å starte nye grupper troende blant de store ikke-kristne folkegruppene i verden.

Petras Bahadur, Richard Elofer, Kleber Gonçalves, Clifmond Shameerudeen, Doug Venn, Amy Whitsett, Greg Whitsett, assistert av Gary Krause, Homer Trecartin og Jeff Scoggins har skrevet dette studiet sammen. Du finner mer på GlobalMissionCenters.org.

Bilde av leksehefteOriginaltittel God’s Mission – My Mission
Studieforfatter Global Mission Center-ledere
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim