Salmenes bok 1. Kvartal

Salmene: Der Gud og mennesker møtes Forord

Salmenes bok er bønner og salmer fra Bibelen. Den har vært bønnebok og salmebok for generasjoner av troende, med lovprisning, glede, sorg og fortvilelse. Den er også blitt talt eller sunget privat og offentlig av lekfolk, konger, poeter og prester, både rettferdige og angrende syndere.

Salmenes særegne rolle er at mens det meste av Bibelen taler til oss, taler Salmene for oss og med oss. Salmene er en kilde til velsignelse, håp og vekkelse, en veiledning for refleksjon over eget liv og refleksjon over Guds storhet. Den er befriende når man roper fra dypet og fengslende som en ny overgivelse til Gud. Derfor er det lett å forstå at mange opplever at Salmene gjenspeiler deres følelser og erfaringer og bruker dem til bønn. Luther sier: «Hvor kan man finne edlere ord for å uttrykke glede enn i Salmenes lovprisning eller takk? I dem kan du se inn i hjertet til alle de hellige som om du betraktet en nydelig hage eller kikket inn i himmelen … Eller hvor kan man finne dypere, mer angrende, mer sørgmodige ord å uttrykke sorg med i enn i klagesalmene? I dem ser du inn i alle de helliges hjerte som om du betrakter døden eller ser inn i helvete, så mørkt og skummelt er Guds vredes skiftende skygger gjengitt … Derfor er det lett å forstå hvorfor Salmenes bok er alle de helliges favorittbok. For der kan alle til enhver tid finne salmer som passer til sitt behov og som han føler er like passende som om de sto der bare for hans skyld. Ingen annen bok har slike ord, og heller ikke bedre ord.» – Martin Luther: Martin Luther: Selections From His Writings, red. John Dillenberger (New York: Anchor Books, 1962), s. 39, 40.

For å oppleve Salmenes livsforvandlende kraft, bør vi synge og be dem slik generasjoner av troende gjorde det, som har brukt Salmene til å utøse sine lovprisninger, bønner, bekjennelser, klagesanger og takksigelser til nådens og rettferdighetens store Gud.

Behøver vi da å studere Salmene? I likhet med resten av Skriften, ble Salmene skrevet i sin historiske, teologiske og litterære sammenheng. Studiet av Salmene bringer deres særegne verden nærmere et moderne publikum. Vi må merke oss at selv om Salmene er bønner fra Guds folk og også bønner som Jesus ba, er Salmene også bønner om Jesus. De er Guds åpenbaring til menneskeheten. Så vi må la Salmene vise oss alt det Gud gjorde, gjør og vil gjøre for verden i Jesus Kristus.

Selv om Salmene er en samling med 150 dikt, er samlingen kanskje mindre tilfeldig enn den ser ut til. Salmene vitner om en åndelig reise som er felles for mange av Guds barn. Den starter med en tro som er fast forankret i Guds suverene herredømme og hvor det gode blir belønnet og det onde straffet. Etter som vi kommer videre i studiet, vil vi se hva som skjer når troens ryddige verden utfordres og trues av ondskap. Hersker Gud fremdeles? Hvordan kan de troende synge Herrens sang i et fremmed land?

Vi håper og ber at Salmene må styrke oss på reisen gjennom livet og gi oss et daglig møte med Gud helt til vi ser Jesus Kristus ansikt til ansikt.

Dragoslava Santrac er administrerende redaktør for Encyclopedia of Seventh-day Adventists ved hovedkontoret for Adventistkirkens generalkonferanse/verdensforbund. Hun har skrevet bindet om Salme 76–150 i Seventh-day Adventist International Bible Commentary.

Bilde av leksehefteOriginaltittel Psalms
Studieforfatter Dragoslava Santrac
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim