Visdom til et rettferdig liv 24. februar · Lekse 8