Den store konflikten 2. Kvartal

Innledning Forord

Hva ville du ha svart hvis du ble spurt: «Hvilket tema går igjen i hele Bibelen?» Jesus? Frelsesplanen? Korset? Ja, men disse tre temaene utspiller seg mot et enda mer omfattende tema: «den store konflikten». Det gjennomsyrer Bibelen fra 1. Mosebok til Åpenbaringen.

Den store konflikten begynte i himmelen med Lucifers opprør mot Gud. Spørsmålet om Guds kjærlighet står sentralt i den kosmiske konflikten. Er han virkelig kjærlighet? Har han sine skapningers beste for øye? Eller er han en diktator som gjør det som er i hans egen interesse?

Dette kvartalets studier sporer verdenshistorien fra Guds synspunkt, slik profetien åpenbarer det, fra Kristi tid ned til vår tid og fremover. Gud er kjærlighet, og derfor handler han alltid i kjærlighet, selv om dette ikke alltid er opplagt for oss mennesker eller til og med englene. Men Guds kjærlighet blir tydeligere etter som den store konflikten utspiller seg. Vi ser dens høyde og dybde tydeligst på korset. På Golgata kunne hele universet se Guds kjærlighet da Kristus ga sitt liv for å frelse menneskene og Satans endelige nederlag ble sikret.

Likevel raser kampen. Satan prøvde å ødelegge Jesus på korset, og siden ser vi ham prøve å ødelegge Guds folk. Satan har forfulgt Kristi kirke og drept millioner, men Gud har alltid vært hos sitt folk og vil aldri forlate dem.

Dette kvartalet sporer vi de store utviklingslinjene i den store konflikten som begynner med opprøret i himmelen. Vi vil se på de sentrale spørsmålene i konflikten mellom Kristus og Satan. Vi skal se valdensernes ukuelige mot til tross for forfølgelse og at reformatorene fulgte Bibelens sannhet til tross for tortur, lenker og martyrdøden.

Ellen G. White kommenterer deres tro: «Bibelen var deres autoritet, og med den prøvde de alle læresetninger og alle påstander. Troen på Gud og hans ord holdt dem oppe når de ofret sitt liv på bålet.» – Mot historiens klimaks (1989), side 196.

Reformasjonen tente en sannhetens fakkel som fortsatt brenner sterkt. Reformatorenes faste tro på Skriften og deres visshet om at de var frelst av nåde ved tro banet vei for adventsbevegelsen, anført av William Miller og flere andre rundt om i verden.

Gud startet Syvendedags Adventistkirken for at den skulle bygge på reformatorenes grunn for å gjenreise bibelske sannheter som gikk tapt av syne gjennom århundrene. Sentralt i oppdraget er forkynnelsen av de tre englebudskapene i , Guds siste advarsel til en verden som snart tar slutt.

Denne forkynnelsen vekker Satans vrede, som Johannes fremstiller som en drage: «Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus» (). Vi skal også studere de siste hendelsene i den store konflikten, så som Guds kjærlighets seier over alle helvetes makter, som innleder skapelsen av en ny himmel og en ny jord.

Selv om grunnlaget for dette kvartalets studier er Bibelen, vil vi bruke boken Mot historiens klimaks (1989) (originaltittel: The Great Controversy) av Ellen G. White som tematiske disposisjon for emnet. Hvert studium er bygget på kapitler fra boken slik at den kan brukes som ledsagerbok for videre studier så vi kan «kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap» ().

Mark Finley er evangelist og assistent for generalkonferansens (verdensforbundets) formann.

Bilde av leksehefteOriginaltittel The Great Controversy
Studieforfatter Mark Finley
Redaktør Clifford R. Goldstein
Oversetter Egil Fredheim