Jesus lærer opp disiplene: Del 1 17. august · Lekse 7