Jesus lærer opp disiplene: Del 2 24. august · Lekse 8