Om

Bibelstudiet.no

Målet med denne nettsiden er en digital versjon av heftene «Bibelstudier» som …

Håper vi er i nærheten av å oppfylle disse målene, og om du synes vi ikke er det, kontakt oss gjerne! Både lure ideer, ros og ris tas hjertelig imot. Egentlig helst det siste, ettersom det gir muligheter for forbedring c'',)

Bibelstudier Norsk Bokforlag
Layout/Design/Utvikling Torleif Berger, SDAweb
Ikoner Freepik, Icomoon, Stephen Hutchings via Flaticon
Kildekode BitBucket

«Bibelstudier»

Bibelstudiene blir utgitt av Syvendedags Adventistkirkens Sabbatskoleavdeling. Den norske utgaven «Bibelstudier» blir oversatt og satt sammen av Norsk Bokforlag.

Om du ønsker å støtte alt arbeidet som kreves for å få ut den norske utgaven kan du gjøre dette gjennom et Bibelstudieabonnement fra Norsk Bokforlag.

Om utarbeidelsen

Utarbeidelsen av bibelstudiene ledes av en komité med medlemmer fra verdensfeltet. Komiteens medlemmer er rådgivende redaktører, og de studiene som utgis hvert kvartal, gjenspeiler komiteens synspunkter og representerer ikke bare eller nødvendigvis forfatterens hensikter.

Henvisninger

Der forfatternavn ikke er oppgitt, men bare tittelen på en bok eller en artikkel, er henvisningen til en av Ellen G. Whites skrifter. Der en norsk oversettelse foreligger, er henvisningen til denne, men i parentes står også henvisningen til den engelske originalen, med standard forkortelse for tittelen, for eksempel: AA står for Acts of the Apostles.

Bibeloversettelser

Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011 er brukt der ikke annet er nevnt. Der det har vært ønskelig med en mer konkordant (bokstavtro) oversettelse, har vi brukt Bibelen Den hellige skrift, utgitt av Norsk Bibel A/S (forkortet NBK).