Notis om lenker til Bibelselskapets nettbibel

Vi har frem til nå benyttet oss av en funksjon i Bibelselskapets nettbibel for å enkelt kunne lenke til bibelreferanser i studiene og få dem opp i nettbibelen deres.

Høsten 2023 kom Bibelselskapet med en helt ny versjon av nettbibelen, og funksjonen vi har benyttet har dessverre ikke blitt tatt med videre i den nye versjonen. Så langt har vi kunnet fortsette å benytte den gamle versjonen, men 31. desember skal den skrus av helt.

Det betyr at fra og med 1. januar 2024 så fungerer ikke lenger lenkene til nettbibelen.

Vi er på sporet av en alternativ løsning, men frem til den er på plass må bibelreferanser dessverre slås opp "på gamlemåten", for eksempel i egen bibel, en bibel-app, eller manuelt i den nye nettbibelen.